اخبار و اطلاعیه
1
اطلاعیه شهریه نیمسال دوم93
1393/11/2
ادامه
2
اطلاعیه مدیرگروه
1393/11/2
ادامه
3
امتحان مجدد
1393/11/2
ادامه
4
اطلاعیه حضور استاد
1393/11/2
ادامه
5
اطلاعیه روزهای مراجعه دانشجویان به امور آموزشی
1393/7/23
ادامه
6
قابل توجه دانشجویان رشته الکترونیک
1393/7/5
ادامه
1234

 • images/University/fargh1.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/university.jpg

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد
 • images/University/fargh3.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/computer.jpg

  کارگاه کامپیوتر

  کارگاه های کامپیوتر
 • images/University/bargh.jpg

  آزمایشگاه برق

  آزمایشگاه برق
 • images/University/fargh6.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/mecanic.jpg

  کارگاه مکانیک

  کارگاه مکانیک
 • images/University/fargh4.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/library.jpg

  کتابخانه مرکزی

  کتابخانه مرکزی
 • images/University/kargah_bargh.jpg

  کارگاه برق

  کارگاه برق
 • images/University/magham.jpg

  مقام های کسب شده

  مقام های کسب شده
 • images/University/fargh2.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/basij.jpg

  دفتر بسیج

  دفتر بسیج