اخبار و اطلاعیه
1
فرمهای جدید کارآموزی
1393/4/25
ادامه
2
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون(جدید)
1393/4/18
ادامه
3
تقویم آموزشی نیمسال تابستان 93
1393/3/27
ادامه
4
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون
1393/3/26
ادامه
5
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی مکانیک ورودی 92
1392/12/1
ادامه
6
چارت مخابرات
1392/11/20
ادامه
123

 • images/University/monasebat.jpg

  مناسبت ایام

  مناسبت ایام
 • images/University/university.jpg

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد
 • images/University/computer.jpg

  کارگاه کامپیوتر

  کارگاه های کامپیوتر
 • images/University/bargh.jpg

  آزمایشگاه برق

  آزمایشگاه برق
 • images/University/mecanic.jpg

  کارگاه مکانیک

  کارگاه مکانیک
 • images/University/library.jpg

  کتابخانه مرکزی

  کتابخانه مرکزی
 • images/University/kargah_bargh.jpg

  کارگاه برق

  کارگاه برق
 • images/University/magham.jpg

  مقام های کسب شده

  مقام های کسب شده
 • images/University/basij.jpg

  دفتر بسیج

  دفتر بسیج