اخبار و اطلاعیه
1
برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز ثبت نام دانشجویان کارشناسی ناپیوسته جدیدالورود
1394/6/30
ادامه
2
قابل توجه دانشجويان محترم در خصوص تعطيلي حوزه ي آموزش
1394/6/21
ادامه
3
مهلت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد
1394/6/19
ادامه
4
برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی
1394/6/18
ادامه
5
جدول شهریه ی مقاطع مختلف سال تحصیلی 1395-94
1394/6/14
ادامه
6
قابل توجه دانشجويان محترم در خصوص تعطيلي حوزه ي آموزش
1394/6/12
ادامه
123

 • images/University/fargh1.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/university.jpg

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز

  موسسه آموزش عالی پاسارگاد
 • images/University/fargh3.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/computer.jpg

  کارگاه کامپیوتر

  کارگاه های کامپیوتر
 • images/University/bargh.jpg

  آزمایشگاه برق

  آزمایشگاه برق
 • images/University/fargh6.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/mecanic.jpg

  کارگاه مکانیک

  کارگاه مکانیک
 • images/University/fargh4.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/library.jpg

  کتابخانه مرکزی

  کتابخانه مرکزی
 • images/University/kargah_bargh.jpg

  کارگاه برق

  کارگاه برق
 • images/University/magham.jpg

  مقام های کسب شده

  مقام های کسب شده
 • images/University/fargh2.jpg

  فارغ التحصيلی

  فارغ التحصيلی
 • images/University/basij.jpg

  دفتر بسیج

  دفتر بسیج